Zero Touch安全配置工具包

利用AWS IoT服务中的Just-In-Time-Registration功能结合强制TLS 1.2和相互身份验证 - 批量证书上传从未如此简单。

TE K 型热电偶连接器

设计具有出色的连接性,TE K 型热电偶连接器采用推入式锁定设计以便于插接, 金属锁定装置的形状可防止意外插接。

Molex I/O互连系统的解决方案

具有业界领先的端口密度、多协议应用支持以及增强的信号完整性,适用于存储、移动以及企业行业的PCIe和SAS 解决方案。

分享到:
0分

电源线标准

电源线标准

电源线

电源线的结构并不是十分复杂,但是也不要从表面就简单的可以一下子看穿它,如果好好的去研究电源线的话,有的地方还是需要专业的去了解电源线的结构的。
电源线的结构主要要外护套、内护套、铜丝。

    电源线是传输电流的电线。通常电流传输的方式是点对点传输。电源线按照用途可以分为AC交流电源线及点击此处添加图片说明DC直流电源线,通常AC电源线是通过电压较高的交流电的线材,这类线材由于电压较高需要统一标准获得安全认证方可以正式生产。而DC线基本是通过电压较低的直流电,因此在安全上要求并没有AC线严格,但是安全起见,目前各国还是要求统一安全认证。

电源线标准

    电源线外护套:外护套又称之为保护护套,是电源线最外面的一层护套,这次外护套起着保护电源线的作用,外护套有着强大的特性,如耐高温、耐低温、扛自然光线干扰、绕度性能好、使用寿命高、材料环保等特性。

    电源线内护套:内护套又称之为绝缘护套,是电源线不可缺少的中间结构部分,绝缘护套的主用顾名思义就是绝缘,保证电源线的通电安全,让铜丝和空气直接不会产生任何漏电现象,且绝缘护套的材料要柔软,保证能很好的镶在中间层。
铜丝:铜丝是电源线的核心部分,铜丝主要是电流和电压的载体,铜丝的密度大小直接影响的电源线的质量。电源线的材料也是质量把关的一个重要因素,铜丝的数量和柔韧度也是考虑的因素之一。

电源线标准,各国电源线标准及所使用插头规格

一. 中国电源线标准及所用插头规格

 

   

227IEC42(RVB)2×0.5mm2   6A250V
227IEC42(RVB)2×0.75mm2  6A250V
227IEC52(RVV)2×0.5mm2   6A250V
227IEC52(RVV)2×0.75mm2  6A250V

------------------------------------------------------------------------------

  

227IEC52(RVV) 2×0.75mm2 6A250V
227IEC53(RVV) 2×0.75mm2 6A250V
227IEC53(RVV) 2×1.0mm2  10A250V
--------------------------------------------------------------------------

  

227IEC42(RVB)2×0.5mm2   6A250V
227IEC42(RVB)2×0.75mm2  6A250V
227IEC52(RVV)2×0.5mm2   6A250V
227IEC52(RVV)2×0.75mm2  6A250V
----------------------------------------------------------------------------

    

227IEC52(RVV)3×0.5mm2   6A250V
227IEC52(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×1.0mm2   10A250V
-----------------------------------------------------------------------

        

227IEC52(RVV)3×0.5mm2   6A250V
227IEC52(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×1.0mm2   10A250V
-----------------------------------------------------------------------

     

227IEC52(RVV)3×0.5mm2   6A250V
227IEC52(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×0.75mm2  6A250V
227IEC53(RVV)3×1.0mm2   10A250V
RX 300/300V    3×0.75mm2  6A250V
RX 300/300V    3×1.0mm2   10A250V
------------------------------------------------------------------------

 

二. 欧洲电源线标准及所对应插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

         

H03VVH2 -F  2X0.5mm2   10/16A250V
H03VVH2 -F  2X0.75mm2  10/16A250V
H03VV -F 2X0.5mm2   10/16A250V
H03VV -F  2X0.75mm2  10/16A250V
H05VVH2 -F  2X0.75mm2  10/16A250V
H05VVH2 -F  2X1.0mm2  10/16A250V
--------------------------------------------------------------------------

      

 

      

H05VV-F  2X0.75mm2 10/16A250V
H05VV-F  2X1.0mm2 10/16A250V
H03VVH2-F  2X0.5mm2  2.5A250V
H03VVH2 -F  2X0.75mm2 2.5A250V
H03VV -F  2X0.5mm2  2.5A250V
H03VV -F  2X0.75mm2 2.5A250V
H05VVH2 -F  2X0.75mm2 10A250V
H05VVH2 -F  2X1.0mm2 10A250V
H05VV -F  2X0.75mm2 10A250V
H05VV -F  2X1.0mm2 10A250V

--------------------------------------------------------------------

         

H03VV -F 3G0.5mm2  10/16A250V
H03VV -F 3G0.75mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G0.75mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G1.0mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G1.5mm2 10/16A250V

------------------------------------------------------------------------

   

H03VV -F 3G0.5mm2  10/16A250V
H03VV -F 3G0.75mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G0.75mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G1.0mm2 10/16A250V
H05VV -F 3G1.5mm2 10/16A250V

--------------------------------------------------------------------------

 

H03VV -F  3G0.5mm2  10A250V
H03VV -F  3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F  3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F  3G1.0mm2 10A250V
-------------------------------------------------------------------------

 

H03VV -F  3G0.5mm2  10A250V
H03VV -F  3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F  3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F  3G1.0mm2 10A250V

-------------------------------------------------------------------------

  

227IEC52(RVV) 3X0.75mm2 10A250V
227IEC53(RVV) 3X0.75mm2 10A250V
227IEC53(RVV) 3X1.0mm2 10A250V
H03VV -F 3G0.75mm2 6A250V
H05VV -F 3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F 3G1.0mm2 10A250V

-------------------------------------------------------------------------

 

227IEC52(RVV) 3X0.75mm2 10A250V
227IEC53(RVV) 3X0.75mm2 10A250V
227IEC53(RVV) 3X1.0mm2 10A250V
H03VV -F 3G0.75mm2 6A250V
H05VV -F 3G0.75mm2 10A250V
H05VV -F 3G1.0mm2 10A250V
-------------------------------------------------------------------------

 

 

三.澳大利亚电源线标准及所用插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

H05VVH2 -F 2X0.75mm2 7.5A250V
H05VV -F 2X0.75mm2 7.5A250V
H05VV -F 2X1.0mm2 10A250V

-------------------------------------------------------------------------

 

H05VVH2 -F 2X0.75mm2 7.5A250V
H05VV -F 2X0.75mm2 7.5A250V
H05VV -F 2X1.0mm2 10A250V

-------------------------------------------------------------------------

 

H05VV -F 3G0.75mm2 7.5A250V
H05VV -F 3G1.0mm2 10A250V
H05VV -F 3G1.5mm2 15A250V
-------------------------------------------------------------------------

 

四.美国电源线标准及所有插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

 

SPT-1 18AWG/2C
SPT-2 18AWG/2C
SPT-2 16AWG/2C
SPT-3 18AWG/2C
SPT-3 16AWG/2C
SVT 18AWG/2C
SVT 17AWG/2C
NISPT-1 18AWG/2C
NISPT-2 18AWG/2C

-------------------------------------------------------------------------

 

SVT 18AWG/2C
SVT 17AWG/2C
ST 18AWG/2C
ST 16AWG/2C
SJT 18AWG/2C
SJT 16AWG/2C
NISPT-1 18AWG/2C
NISPT-2 18AWG/2C

-------------------------------------------------------------------------

 

SVT 18AWG/2C
SVT 17AWG/2C
SVT 18AWG/2C(齿形)
SVT 17AWG/2C(齿形)
ST 18AWG/2C
ST 16AWG/2C

-------------------------------------------------------------------------

 

SPT-1 18AWG/3C
SPT-2 18AWG-16AWG/3C
SPT-3 18AWG-16AWG/3C
SVT 18AWG- 17AWG/3C
SVT 18AWG-17AWG/3C(齿形)
ST 18AWG-16AWG/3C
SJT  18AWG-16AWG/3C

-------------------------------------------------------------------------

 

SVT 18AWG/3C
SVT 17AWG/3C
SVT 18AWG/3C(齿形)
SVT 17AWG/3C(齿形)
ST 18AWG/3C
ST 16AWG/3C
SJT  16AWG/3C
SJT  18AWG/3C

-------------------------------------------------------------------------

 

五.英国电源线标准及所用插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

H03VV-F 3G0.5mm2
H03VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G1.0mm2
H05VV-F 3G1.5mm2

 


六.南非电源线标准及所用插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

H03VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G1.0mm2
H05VV-F 3G1.5mm2

-------------------------------------------------------------------------

 

七.日本电源线标准及所对应插头规格

-------------------------------------------------------------------------

 

 

VFF 2X0.75mm2 7A125V
VCTF 2X0.75mm2 7A125V
VCTFK 2X0.75mm2 7A125V

-------------------------------------------------------------------------

 

 

八.以色列电源线标准及所用插头规格

-------------------------------------------------------------------------

  

H03VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G0.75mm2
H05VV-F 3G1.0mm2
H05VV-F 3G1.5mm2

-------------------------------------------------------------------------

本文链接:http://baike.cntronics.com/abc/1248

‘电源线标准 ’相关内容

  • SCHURTER公司电源线产品数据手册

        导言:SCHURTER推出多种全新的标准电线组件,产品价格合理,库存丰富,我们已编制了产品的数据手册,网站选择的范围也扩展至可根据属性进行细化选择。

  • 汽车电子系统的数据线和电源线保护方案

        因为电子模块对电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)和其它电气干扰(汽车本身是这些危害的源头)十分敏感,所以在汽车环境中使用电子模块时必须慎重考虑。针对当前汽车常见的电气危害,国际标准化组织出台了多套电气保护标准。汽车制造商和供应商必须考虑这些标准,而只有在电子模块中增加保护元器件,才能履行这些标准所规定的主要责任。

分享到: 0
推荐给同仁
0
0
查看全部评论
有人回复时发邮件通知我

关于我们 | About Us | 联系我们 | 隐私政策 | 版权申明 | 投稿信箱

反馈建议:editor@eecnt.com     客服电话:0755-26727371

Copyright © WWW.CNTRONICS.COM  All Rights Reserved 深圳市中电网络技术有限公司 版权所有   粤ICP备10202284号-1 未经书面许可,不得转载本网站内容。